Vinstpolett (Waves)

From World of Tokens
Jump to navigation Jump to search
Vinstpolett (Waves)
SA-SL-VNPTWV1.jpg
Filename SA-SL-VNPTWV1
Side 1 * VINSTPOLLETT * (waves) around 25
Side 2 . VINSTPOLLETT . (waves) around 25
Manufacture Aluminium
Size (mm) 18.6
Weight (grams) 0.93
Notes Round
Source
SA-SL-VNPTWV2.jpg
Filename SA-SL-VNPTWV2
Side 1 * VINSTPOLLETT * (waves) around 25
Side 2 . VINSTPOLLETT . (waves) around 25
Manufacture brass
Size (mm) 19.1
Weight (grams) 2.72
Notes Round
Source
SA-SL-VNPTWV3.jpg
Filename SA-SL-VNPTWV3
Side 1 * VINSTPOLLETT * (waves) around 25
Side 2 (decorative border) around 25
Manufacture brass
Size (mm) 19
Weight (grams) 3
Notes Round
Source
SA-SL-VNPTWV4.jpg
Filename SA-SL-VNPTWV4
Side 1 * VINSTPOLLETT * (waves) around 100
Side 2 . VINSTPOLLETT . (waves) around 100
Manufacture Aluminium
Size (mm) 26.5
Weight (grams) 2.05
Notes Round
Source
SA-SL-VNPTWV5.jpg
Filename SA-SL-VNPTWV5
Side 1 * VINSTPOLLETT * (waves) around 100
Side 2 . VINSTPOLLETT . (waves) around 100
Manufacture Aluminium
Size (mm) 26.5
Weight (grams) 6.61
Notes Round
Source