Lönsboda Folkets Park

From World of Tokens
Jump to navigation Jump to search
Lönsboda Folkets Park
SA-FP-LÖBD1.jpg
Filename SA-FP-LÖBD1
Side 1 FOLKETS / .PARK. / LÖNSBODA inside solid line circle
Side 2 DANS . * . BILJETT
Manufacture Aluminium
Size (mm) 25
Weight (grams)
Notes Octagon, Skånepolletter 44.1.2
Source
File:SA-FP-LÖBD2.jpg
Filename SA-FP-LÖBD2
Side 1 FOLKETS / .PARK. / LÖNSBODA inside solid line circle
Side 2 DANS . * . BILJETT
Manufacture red pressed paper
Size (mm) 24
Weight (grams)
Notes Octagon, Skånepolletter 44.1.1
Source
File:SA-FP-LÖBD3.jpg
Filename SA-FP-LÖBD3
Side 1 FOLKETS / PARK / LÖNSBODA inside dashed line circle
Side 2 DANS
Manufacture Aluminium
Size (mm) 24
Weight (grams)
Notes Octagon, Skånepolletter 44.1.3
Source