Lönsboda Folkets Park

From World of Tokens
Jump to navigation Jump to search
Lönsboda Folkets Park
SA-FP-LÖBD1.jpg
Filename SA-FP-LÖBD1
Side 1 FOLKETS / .PARK. / LÖNSBODA
Side 2 DANS . * . BILJETT
Manufacture Aluminium
Size (mm)
Weight (grams)
Notes Octagon
Source