Karlstad

From World of Tokens
Jump to navigation Jump to search
Karlstad
Karlstad
More Info[1] Wikipedia (en)

{{#display_map: 59.401736,13.511135~Karlstad }}

Karlstad is a town in Karlstad kommun in Värmland County , on the Klarälven river mouth ,on the shore of Lake Vänern ,central Sweden.


Karlstad Transport Tokens