Göran Andersson

From World of Tokens
Jump to navigation Jump to search

Göran Andersson ran an amusement park in Malmö.

Göran Andersson
File:SA-MGA1.jpeg
Filename SA-MGA1
Side 1 •G•A•, SVERIGES TIVOLIÄGARE FÖRENINGEN and STOCKHOLM around
Side 2 5, VÄRDEMÄRKE
Manufacture Brass
Size (mm) 26
Weight (grams)
Notes
Source
SA-MGA2.jpg
Filename SA-MGA2
Side 1 •G•A•, SVERIGES TIVOLIÄGARE FÖRENINGEN and STOCKHOLM around
Side 2 10, VÄRDEMÄRKE
Manufacture Brass
Size (mm)
Weight (grams)
Notes
Source
SA-MGA3.jpeg
Filename SA-MGA3
Side 1 •G•A•, SVERIGES TIVOLIÄGARE FÖRENINGEN and STOCKHOLM around
Side 2 25, VÄRDEMÄRKE
Manufacture Brass
Size (mm) 20.6
Weight (grams) 4.24
Notes
Source FosseWay
SA-MGA4.jpg
Filename SA-MGA4
Side 1 •G•A•, SVERIGES TIVOLIÄGARE FÖRENINGEN and STOCKHOLM around
Side 2 100, VÄRDEMÄRKE
Manufacture Brass
Size (mm)
Weight (grams)
Notes
Source